Ambitiøst projekt med et markant lavere CO2 aftryk:

Unicon skal levere op mod 40.000 kubikmeter beton til stort Energinet-projekt

Energinet, det statslige energiselskab, er snart klar til at påbegynde arbejdet med at forstærke højspændingsnettet i Vestjylland, og Unicon har sikret sig opgaven med at levere beton til dette ambitiøse projekt. Sammen med totalentreprenøren, Arkil, har Unicon udviklet en bæredygtig tilgang, der reducerer CO2-udslippet markant i forhold til projektets oprindelige plan.

Unicon, Danmarks førende producent og leverandør af færdigblandet beton, vil stå for leverancerne af op til 40.000 kubikmeter beton, når Energinet snart går i gang med at opgradere eltransmissionsnettet i Vestjylland. Dette initiativ er en direkte følge af den stigende produktion af vedvarende energi i Danmark, som forventes at fortsætte med at vokse frem mod 2040. Mere vedvarende energi forventes at blive genereret i Vestjylland og Nordsøen, hvilket kræver en udvidelse af kapaciteten i eltransmissionsnettet.

Casper Mathiasen, administrerende direktør hos Unicon, udtaler: "Vi er meget begejstrede over at levere beton til dette betydningsfulde projekt i Vestjylland. Dette projekt spiller en afgørende rolle i fremtidssikringen af energiforsyningen, både lokalt og nationalt. Vi ser det også som en vigtig bidragyder til den grønne omstilling, som er i tråd med vores egen strategi, hvor elektrificering af vores produktion og lastbilflåde er vejen frem."

Unicon har valgt at levere UNI-Green beton, baseret på FutureCEM-cement, til projektet. Denne beton har en markant lavere CO2-belastning sammenlignet med konventionel beton, hvilket resulterer i en CO2-reduktion på omkring 4.700 tons CO2-ækvivalenter, svarende til en reduktion på ca. 30 procent i forhold til det oprindeligt planlagte brug af konventionel anlægsbeton.

- I tæt samarbejde med projektets øvrige parter er vi nået frem til en løsning, hvor vi anvender vores CO2-reducerede beton, UNI-Green, i de dele af projektet, hvor det muligt. Alle de dele af fundamenterne, der befinder sig under jorden i det, man betegner som moderat miljøpåvirkning, kan støbes med UNI-Green. Den resterende lille del af fundamenterne, der står over jorden, støbes med anlægsbeton. På den måde kan vi sikre en stor CO2-besparelse ved at tilbyde UNI-Green til langt størstedelen af projektet, forklarer Sales Manager Allan Dahl og fortsætter:

- Da det ikke var en del af det oprindelige udbudsmateriale, er vi utroligt tilfredse med samarbejdet med rådgivende ingeniører samt bygherre, så vi har fundet frem til den bedste løsning – også hvad angår miljøet.

Opgraderingen af højspændingsnettet indebærer støbning af ca. 430 mastefundamenter langs en strækning på 146 kilometer mellem Tønder og Holstebro. Unicons omfattende netværk af fabrikker i Jylland spiller en væsentlig rolle i projektet, idet det muliggør kort afstand til projektets forskellige faser og dermed levering med minimal miljøpåvirkning. Leverancerne af beton forventes at begynde i november 2023, med planer om at støbe 7-8 mastefundamenter hver uge. Dette projekt er således et spændende og bæredygtigt skridt fremad i bestræbelserne på at opgradere Danmarks eltransmissionsnet og fremme den grønne omstilling.