Vil anvende 120.000 tons betonaffald årligt:

Unicon sætter ambitiøst zero waste-mål og sigter efter fuld udnyttelse af eget spild

Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton, Unicon, sætter sig et nyt, ambitiøst mål for genanvendelse. Virksomheden sigter efter at genanvende 120.000 tons spildbeton årligt, hvilket svarer til den mængde, der hvert år kommer i overskud – typisk fordi der bestilles for meget beton til byggeprojekter. Samtidig skal al affald fra produktionen fremadrettet betragtes som en vigtig ressource.  Initiativerne har til hensigt at spare på de i forvejen knappe jomfruelige råstoffer i Danmark.

 

Når der i fremtiden bestilles for meget beton til et byggeprojekt, skal spildbetonen ikke længere ende som affaldsbeton på den lokale genbrugsplads eller downcycles til vejfyld. I stedet skal det genbruges i nye betonblandinger. Sådan lyder det i Unicons skærpede ambitioner inden for bæredygtighed, hvor virksomheden tilstræber at genanvende 120.000 tons spildbeton – svarende til den mængde beton, der hvert år produceres for meget hos Unicon. Samtidig skal al affald fra produktionen betragtes som en vigtig ressource. Initiativer, der skal sikre en bedre udnyttelse af Jordens jomfruelige råstoffer.

Det er en velkendt udfordring i byggebranchen, at mængderne af råstoffer som sand og grus i den danske undergrund er begrænsede, og i dag er det svært at skaffe de jomfruelige materialer i rette mængder og kvaliteter. Omkring 20 procent af den mængde sten, grus og sand, der indvindes i Danmark, bruges til betonproduktion og råstofferne er således en nødvendighed i byggebranchen, fordi råstofferne indgår i alt fra parcelhuse til store infrastrukturprojekter. Det er således også i det lys, man skal se Unicons nye mål for genanvendelse.

- I moderne byggeri er beton og herunder sten, grus og sand en nødvendighed, men branchen står i øjeblikket ved et vendepunkt, hvor der er knaphed på Danmarks ressourcer, hvis vi ikke producerer klogere. Bæredygtighed handler i høj grad om CO2-reduktioner, hvilket naturligvis er vigtigt, men det handler også om mere end det, og derfor er det afgørende, at vi også har fokus på optimal udnyttelse af jomfruelige råstoffer. I dag nyttiggøres alt spild- og nedrivningsbeton, både i ny beton og som vejfyld, men som branche bør vi i højere grad have fokus på at udnytte ressourcerne bedst muligt – for vores eget vedkommende i ny beton. Med denne nye målsætning kan vi forhåbentligt være med til at flytte grænserne for betonproduktion i Danmark, siger Casper Mathiasen, direktør i Unicon.

 

Spild på op mod fire procent – svarende til 120.000 tons

Ifølge DTU udgør beton ca. 25 procent af alt bygge- og anlægsaffald i Danmark, hvilket svarer til mindst to millioner tons betonaffald hvert år. Dette inkluderer både spild- og nedrivningsbeton. Samtidig henter man fem til seks millioner tons sten og grus op fra den danske undergrund for at lave ny beton. Ser man isoleret på direkte spild fra betonproduktion, når kunder eksempelvis bestiller for meget, ligger denne på op mod fire procent. For Unicons vedkommende svarer dette til ca. 120.000 tons spildbeton årligt – herunder spild fra både kunder og eksempelvis vask af biler og betonblandere.

I 2022 genanvendte Unicon 45.000 tons spild i form af returbeton i ny beton – 20.000 tons som nedknuste stenfraktioner og 25.000 tons som friskbeton ført tilbage i en ny betonblanding. I 2023 lyder målet på 60.000 tons beton, og virksomheden er således godt på vej mod målsætningen om 100 procents genanvendelse af spildbeton.

- I 2023 sigter vi efter at genanvende 60.000 tons spildbeton, mens vi samtidig vil arbejde hen mod at genanvende yderligere mængder beton fra øvrige dele af byggebranchen, eksempelvis beton fra nedrivning. Målet er imidlertid, at vi inden for en årrække skal genanvende al spildbetonen fra egen produktion til fremstilling af ny beton, således vi udnytter råstofferne bedst muligt. Et tiltag, der også taler direkte ind i de nye klimakrav til byggeriet, forklarer Casper Mathiasen og tilføjer:

- For at vi kan nå helt i mål med udnyttelse af spildet fra vores egen produktion, kræver det blandt andet, at vi kan få tilladelse til at nedknuse spildbeton lokalt. Manglende lokale tilladelser betyder i dag, at spildbeton i stedet ender som affald. Samtidig er det afgørende, at vi skaber nogle erhvervsmæssige symbioser og værdikæder, hvor øvrige industrier også bruger de rester fra eksempelvis nedrivningsbeton, som betonproducenterne ikke kan anvende. Således udnyttes al spild og affald bedst muligt. Dette kræver imidlertid planlægning og facilitering af kommuner og regioner, pointerer Casper Mathiasen.

Som del af Unicons planer for genanvendelse har virksomheden indledt et samarbejde med FLSmidth, Aalborg Portland og Norrecco, hvor partnerne i fællesskab undersøger nærmere, hvordan det i endnu højere grad kan lade sig gøre at genanvende alle fraktioner i beton på bedst mulig vis.

Målet om at genanvende 120.000 tons spildbeton er en del af Unicons zero waste-strategi, der udover genanvendelse af beton også indebærer et stort fokus på genanvendelse af procesvand. Virksomheden har således installeret vandopsamlingsanlæg på alle 33 fabrikker, og på den måde opsamles både regnvand og det vand, der eksempelvis bruges til at vaske betonblandere og biler. Det opsamlede vand kan efterfølgende anvendes i betonblandinger, og i 2022 førte det til genanvendelse af 56 millioner liter vand som direkte erstatning for den tilsvarende mængde rent drikkevand i virksomheden.