Unicon fylder mere biobrændsel på bilerne:

Fra 8 til 21 miljøvenlige betonbiler på vejene i Danmarks største byer

 

 

Dieselen er erstattet med biobrændslet HVO, og CO2-aftrykket er reduceret med hele 90 procent i Unicons 13 nye betonbiler, der nu udrulles i Aarhus og Storkøbenhavn. Udrulningen sker som et led i Unicons grønne omstilling af lastbilflåden, som blev kickstartet sidste år med introduktionen af Danmarks fire første og fortsat eneste hybride betonbiler. Cirka 20 procent af Unicons lastbiler skal køre på certificeret HVO inden for 2 år som en overgang mod fuld elektrificering af den samlede lastbilflåde.

 

Danmarks største producent af færdigbeton sender nu yderligere 13 miljøvenlige betonbiler på vejene i Aarhus og Storkøbenhavn. Det sker i forlængelse af, at Unicon i august 2020 kunne udrulle Danmarks første hybride betonbiler.

 

Ifølge Fleet Manager Peter Wiboe Holm fra Unicon er de 13 nye betonbiler endnu et stort skridt i retningen mod drastisk at nedbringe emissionerne fra transport af beton, som er verdens mest anvendte byggemateriale. Det gælder både på vejene og på byggepladserne i Danmark, hvilket også var blandt de væsentligste anbefalinger fra klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren:

 

- Vi er glade for, at vi nu har rundet endnu en vigtig milepæl i vores omstilling af flåden. Det er vores målsætning at gøre det nemt at bygge bæredygtigt i beton, og vi kan i den forbindelse ikke nøjes med at have CO2-reducet beton på hylderne. Den grønne omstilling gælder alle led i organisationen og værdikæden, og her er CO2-reduceret transport og leverance et vigtigt indsatsområde, som ikke mindst gavner vores kunder og de bymiljøer, vi kører i.

 

De nye betonbiler kører på biobrændslet HVO, som udleder 90 procent mindre CO2 end konventionelt dieselbrændstof. Målet er at udskifte alle betonbiler til markedets mest miljørigtige og trafiksikre betonbiler frem mod 2030, så den samlede CO2-udledning kan reduceres mest muligt. På den korte bane betyder det, at cirka 20 procent af flåden skal omstilles til at køre på certificeret HVO, som en overgangsteknologi frem mod elektrificering.

 

- Selvom vi indtil nu er de eneste i den danske betonbranche, der har investeret i en grøn omstilling af bilflåden, er vi langt fra i mål. Certificeret HVO, der er udpeget som den bedste overgangsteknologi, skal bringe os et langt stykke ad vejen, men ambitionen er at blive 100 procent emissionsfrie ved at omstille til en eldrevet bilflåde på sigt. Vi fortsætter derfor med at investere i udviklingen af nye miljørigtige betonbiler, og vi forventer snart at kunne løfte sløret for store nyheder på den front, forklarer Peter Wiboe Holm.

 

Det er dog ikke uden omkostninger at være frontløber inden for grøn betonlevering, da certificeret HVO er ca. 4 kr. dyrere pr. liter end diesel.

 

- Som den største spiller på markedet inden for færdigbeton har vi et naturligt ansvar for at gå forrest. Vi afholder derfor selv de øgede omkostninger, som følger med omstillingen af vores flåde. Det er dog vores forventning, og markedet i stigende grad vil bevæge sig i en mere bæredygtig retning, og her ønsker vi at være på forkant med udviklingen, slutter Peter Wiboe Holm.