Unicon klar med spritny fabrik:

Nu kan betonproduktionen fortsætte i Hillerød

Betonproducenten Unicon har opført en helt ny fabrik på samme grund i Hillerød, hvor virksomheden har drevet betonværk siden 1967. Unicon har fokuseret på at skabe en moderne, lydsvag fabrik, der udviser et stort hensyn til de omgivelser, der gennem årene er vokset op om virksomheden. Via et godt samarbejde med Hillerød Kommune er det dermed blevet muligt at bevare arbejdspladser og ikke mindst betonproduktion i Hillerød til gavn for den høje byggeaktivitet i Nordsjælland.

Ikke siden juni 2021 er der blevet produceret beton fra Unicon i Hillerød. I stedet er tiden frem til nu blevet brugt på at opføre helt nye og moderne produktionsfaciliteter på grunden, der har været hjemsted for betonproduktion siden 1967. Kun en enkelt silo fra den forhenværende fabrik står tilbage sammen med en nyrenoveret administrationsbygning. Opførelsen af den nye fabrik er sket i tæt samarbejde med Hillerød Kommune, og det således blevet muligt at bevare både betonproduktion og arbejdspladser i Hillerød.

 

- Vi er glade for, at vi efter et tæt og godt samarbejde med Hillerød Kommune nu igen kan sætte skub i produktionen i Hillerød med vores splinternye og moderne produktionsfaciliteter og dermed servicere de mange byggerier i både Hillerød Kommune og resten af Nordsjælland. Den nye fabrik er etableret med øje for dens omgivelser, og vi har således i høj grad lagt os i selen for at skabe nogle faciliteter, der udviser et hensyn til det miljø, der gennem årene er vokset op omkring fabrikken i Hillerød, siger produktionsdirektør Christina Dideriksen fra Unicon.

 

Unicon har ellers set ind i en flytning af betonproduktionen til Allerød grundet skærpede krav til lyd fra produktionsvirksomheder, men nye teknologier, der sænker lyden fra fabrikken betragteligt, har nu muliggjort den fortsatte produktion på Falkevej i Hillerød. Til stor glæde for Hillerød Kommunes borgmester, Kirsten Jensen:

- Unicon har efterhånden en lang historie i Hillerød, og derfor er det naturligvis utrolig glædeligt, at de på eget initiativ har skabt en fabrik, der udviser et stort hensyn til omgivelserne, og vi dermed som kommune kan bevare virksomheden og de medfølgende arbejdspladser. Der er en konstant høj byggeaktivitet her i kommunen og i Nordsjælland som helhed, og derfor er det afgørende, at vi har en central leverandør i området, siger borgmester Kirsten Jensen.

I forbindelse med åbningen af den nye fabrik i Hillerød, afholdte Unicon en genåbningsreception 12. maj klokken 11.00 med deltagelse af blandt andre borgmester Kirsten Jensen.

Lydreducering, miljøvenlige tiltag og nye teknologier

Et centralt pejlemærke for udviklingen og opførelsen af den nye fabrik i Hillerød har været at leve op til de aktuelle lydkrav for produktionsvirksomheder samt at kunne opnå miljøgodkendelse for fabrikken. Begge dele er opnået ved implementeringen af en række nye initiativer - herunder lydsvag af- og pålæsning af last- og betonbiler.

Når der fremover leveres cement til fabrikken, blæses cementen ikke længere ind i siloerne ved hjælp af lastbilernes egne kompressorer. I stedet drives processen af en ekstern energikilde med en lydisoleret placering inde i produktionen. På samme vis vil en ekstern energikilde også blive brugt til påfyldning af betonbilerne fremover, idet tromlerne skal holdes i gang under påfyldning – en proces der tidligere har været drevet af bilernes egne motorer.

Unicons nye eldrevne og hybride betonbiler med eldrevne, lydsvage betontromler opererer også i området, hvorfor både lyd og emissioner i forbindelse med af- og pålæsning minimeres markant på både byggepladser og ved det nye betonværk. Derudover har Unicon også fjernet en anden primær lydkilde med etableringen af helt nye vaskepladser til bilerne, der nu er omkranset af lydabsorberende vægge.

- Vi er lykkedes med at skabe en lydsvag fabrik ved at eliminere de primære lydkilder, der tidligere har været på grunden, og dermed lever den nye fabrik op til samtlige standarder og gældende krav for området. Således kan vi efter en ihærdig indsats nu bevare en industrivirksomhed centralt i Hillerød, hvilket vi også ser som den helt rigtige placering i Nordsjælland. Hillerøds centrale placering betyder nemlig, at vi har kort afstand til byggerierne, og dermed minimerer vi kørslen på vejene mest muligt, siger Christina Dideriksen.

Fra venstre: Casper Mathiasen (Direktør Unicon), Christina Dideriksen (Produktionsdirektør Unicon), Jacob Christensen (Områdechef Unicon) og Kirsten Jensen (Borgmester Hillerød)

Et nyt regnvandsopsamlende underlag er desuden støbt på hele fabriksområdet, hvilket betyder, at alt regnvand opsamles og dirigeres over i store beholdere. Dermed kan Unicon bruge regnvand til vask af biler og i betonproduktionen.

Derudover betyder en udvidelse af silokapaciteten, at Unicon fremover vil se færre, men større leverancer til fabrikken, ligesom fabrikken er klar til at konvertere til den nye CO2-reducerede beton, UNI-Green, der har op til 25 procent lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchegennemsnittet. Fabrikken har i øvrigt fjernet olie som energikilde og er i stedet blevet koblet på fjernvarmenettet, som en del af etableringen af den nye fabrik.