Nyt rådhus på cirkulært fundament af genbrugsbeton

Beton fra nedrevne boligblokke genanvendes i fundamentet til Høje-Taastrup Kommunes nye rådhus. Den genbrugte beton erstatter 100 procent af de jomfruelige råstoffer i tilslagsmaterialet i det cirkulære pionerprojekt, som skal bidrage til at bane vejen for mere genanvendelse i byggeriet til fordel for klima og miljø.

Opførelsen af Høje-Taastrup Kommunes nye rådhus er i gang, og særligt bygningens fundament skiller sig ud.

Som et led i et banebrydende cirkulært projekt har Unicon i tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, boligselskabet KAB, affalds- og ressourcevirksomheden Norrecco og betonlaboratoriet PELCON og entreprenøren CASA nemlig genanvendt beton fra nedrevne boligblokke fra Taastrupgård, som erstatter 100 procent af de jomfruelige råstoffer i tilslagsmaterialet.

Artiklen fortsætter efter billederne

Der skal bruges 1.088 tons genanvendt tilslag fra Taastrupgård til rådhuset – det svarer til ca. 27 lastbillæs råstoffer, der ikke skal graves op af jorden, mens der også er miljøbesparelser på udvinding og kørsel samt mindre slid på vejene.

Region Hovedstaden anslog i 2018, at der kun er råstoffer som fx sten nok i hovedstadsområdet til de næste 10 års forbrug, og derfor skal projektet bidrage til et øget fokus på genanvendelse i byggeriet:

- Vi har gennem en årrække arbejdet for at flytte grænserne for genanvendelse af beton, og her er cirkulære samarbejder om ambitiøse projekter som dette afgørende for at fremme genbrugsbeton i den danske byggesektor, forklarer teknologichef Ib Bælum Jensen fra Unicon.

- Beton udgør fortsat det væsentligste byggemateriale, og vi ser derfor store perspektiver i en øget genanvendelse af beton fra gamle bygninger til nybyggeri i Danmark, hvor ressourceeffektivitet og grøn omstilling står højt på dagsordenen, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter billederne

Krævende genbrugsproces

Selvom Unicon de seneste år har gjort anvendelse af genbrugsbeton til standard i sine UNI-Green produkter, er det stadig en krævende og kompleks proces, som endnu ikke er vidt udbredt i den danske byggesektor.

Dels skal genanvendeligt beton lokaliseres inden nedrivning, og dels skal betonen følges i alle led – fra nedrivning og nedknusning over betonblanding og -produktion til opførelsen af det nye byggeri – for at sikre en høj kvalitet. Det har det tætte samarbejde mellem parterne muliggjort i dette projekt, hvor Unicon har bidraget til kvalitetssikringen af det nedknuste materiale samt forestået produktionen og leveringen af den bæredygtige beton med 100 procent genbrugstilslag til rådhusets fundament.

Betonen er støbt af CE-mærkede materialer under en akkrediteret og certificeret produktionskontrol, og betonen har således gennemgået et omfattende testprogram og er blevet kvalitetssikret af tredjepart. 

- Vores ambition er klar: Vi ønsker at bidrage til, at det bliver standard at anvende 100 procent genbrugsbeton, hvor det er muligt – og det er blandt andet i langt de fleste fundamenter. Derfor er projekter som dette også vigtige for at få flere erfaringer og referencer på området, så normer og standarder kan blive justeret på et solidt erfaringsgrundlag, slutter Ib Bælum Jensen.

Fakta - det siger Danske Regioner om råstoffer:

I Danmarks undergrund gemmer der sig råstoffer. Primært sten, grus, sand, ler, kalk og kridt som især bliver brugt i bygninger og vejanlæg (kilde: Råstoffer. En regional opgave).

Efterspørgslen på mineralske råstoffer har været stigende siden ca. 2010 som følge af vækst i byerne og nye anlægsinvesteringer i sygehuse, motorveje, baner osv.

Efterspørgslen på råstoffer forventes at stige yderligere fra ca. 31 mio. m3 i 2019 til 44 mio. m3 i 20401. Og det stiller endnu større krav til den indvinding og anvendelse i fremtiden (kilde: Bæredygtig råstofforsyning for fremtiden).

 

Fakta om rådhuset:

Rådhuset er tegnet af PLH Arkitekter og ALL, og det bygges af CASA. Støbningen af fundamentet blev påbegyndt i marts 2021.

  • Byggeri: 8 etager + tagterrasse og kælder
  • Areal: ca. 8.600 m2 + ca. 980 m2 kælder
  • Grundareal: ca. 5.650 m2

Det nye rådhus forventes at være indflytningsklar i slutningen af 2022.