Vinder stort udbud med ambitiøse CO2-krav:

Unicon skal levere 130.000 kubikmeter beton til byggeriet af Nordhavnstunnelen

En ny tunnel på 1,4 kilometer under Svanemøllebugten skal i 2027 forbinde Københavns nye bydel Nordhavn med den eksisterende Nordhavnsvejtunnel, der i dag går tværs gennem Østerbro. Til byggeriet af den nye tunnel skal bruges godt 130.000 kubikmeter beton, og det er nu afgjort, at den danske betonproducent Unicon skal stå for leverancerne.

- Vi er stolte over, at vi har fået til opgave at levere betonen til et markant infrastrukturprojekt i det centrale København. Nordhavnstunnelen vil komme mange københavnere til gode, når den efter planen står færdig i 2027. Det gælder både beboere og virksomheder i Nordhavn, men i høj grad også Østerbros mange beboere, fordi tunnelen vil lede en stor del tung trafik uden om bydelen. Samtidig er der tale om et projekt, hvor bygherre og totalentreprenør har haft ønske om at anvende en beton med så lavt CO2-aftryk som muligt, og det kan vi kun bifalde, siger Casper Mathiasen, adm. direktør i Unicon.

Tunnelen bliver en såkaldt in situ-støbt tunnel. Det vil sige en tunnel, der støbes på stedet. Det er Vejdirektoratet, der i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn anlægger den nye Nordhavnstunnel og dermed står bag et udbudsmateriale, der blandt andet har stillet krav om CO2-afregning i forbindelse med anlæggelsen.

Derfor har Unicon de seneste ni måneder haft et tæt samarbejde med byggeriets totalentreprenører, danske MT Højgaard Danmark og belgiske BESIX, om at designe en beton, der har et så lavt CO2-aftryk som muligt. Og efter et omfattende arbejde med fokus på designoptimering er det lykkedes projektets parter at optimere betonen til Nordhavnstunnelen, således den ligger inden for bygherres maksimale tilladte grænse for projektet.

- Vores team i Unicon har i et tæt samarbejde med totalentreprenørerne gjort et kæmpestort forarbejde og skruet på alle de parametre, vi har mulighed for i forbindelse med udviklingen af beton til dette projekt. Eftersom der er tale om en tunnel, der er omgivet af saltvand og derfor befinder sig i det, man betegner som et aggressivt miljø, er der nogle helt særlige krav til betonens styrke, ligesom konstruktionen skal have en lang levetid, forklarer Casper Mathiasen og fortsætter:

- Derfor har vi for alvor lagt os i selen for at levere en beton med det lavest mulige CO2-aftryk, mens der fortsat bevares en høj styrke. Gennem et omfattende test- og designarbejde er vi i stand til at levere en beton, der har et CO2-aftryk, som ligger inden for bygherres maksimale tilladte grænse for projektet. Det er vi meget tilfredse med.

Første spadestik til byggeriet blev taget i maj 2023, og man er derfor allerede i gang med at etablere byggepladser ved både Svanemøllehavnen og Nordhavnen. Udgravnings- og støbearbejdet forventes påbegyndt i foråret 2024.

Fakta om byggeriet af Nordhavnstunnelen

  • Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 milliarder kroner og kan efter hovedtidsplanen forventes taget i brug i midten af 2027. Tunnelen er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn.
  • Det er et joint venture-selskab bestående af Belgiske BESIXog MT Højgaard Danmark A/S, der har totalentreprisen for byggeriet af Nordhavnstunnelen.
  • Vejdirektoratet er bygherre på projektet, og efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune. Tunnelen bliver dermed en del af det kommunale vejnet.
  • Nordhavnstunnelen bliver 1,4 kilometer lang og går under Svanemøllebugten ved København. Tunnelen skal forbinde Nordhavnsvejtunnelen på Østerbro med Kattegatvej i Nordhavn.
  • Tunnelen bliver en såkaldt in situ-støbt tunnel. Det vil sige en tunnel, der støbes på stedet. Nordhavnstunnelen får to kørespor i hver retning, og køresporene bliver adskilt af en tunnelvæg i midten.
  • Unicon skal levere godt 130.000 kubikmeter beton til byggeriet.